Ileanda – Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” – Cerc pedagogic cu directorii din judeţ (Galerie FOTO)

Ileanda -motiv popular

Miercuri, 11 mai 2016, la Liceul Tehnologic ,,Ioachim Pop”-Ileanda s-a desfășurat Cercul Pedagogic cu directorii de licee din județul Sălaj. La activitate au fost prezenți aproximativ 25 de directori și 3 inspectori de specialitate, invitat fiind și unul dintre agenții economici din comună la care elevii școlii noastre își desfășoară practica.
Programul a fost structurat în două părți: prima parte a inclus prezentări Power Point a materialelor aferente temei: Informarea, formarea și responsabilizarea agenților economici, continuând cu exemple de bună practică, iar pe marginea acestora au avut loc dezbateri, impresii, sugestii.
În a doua parte a programului gazdele au oferit oaspeților un adevărat regal cultural, dar și plin de emoție. Recitalul de muzică folk susținut de cantautorul FLORIN SĂSĂRMAN a pătruns la sufletele celor prezenți. Au mai fost invitați scriitorul și jurnalistul TRAIAN PARVA SĂSĂRMAN și epigramistul ALEXANDRU OLTEAN, care a delectat publicul cu nuanța comică a jocurilor de cuvinte și de ideii cuprinse în epigrame. A fost încă o zi de trăire inclusă în calendarul activităților știintifice, dar mai ales culturale care au fost revitalizate în comunitatea noastră.

Prof. MIRELA ONIGA

Ileanda -motiv popular

Ileanda -motiv popular

Ileanda – Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” – Prof. Livia PETRE (VIDEO-Galerie FOTO)

 

 

 

 

Activitatea profesională a doamnei profesoare,
Livia Petre

Data nașterii: 21 septembrie 1930, în localitatea Perii-Vadului, comuna Ileanda, județul Sălaj;
Studii superioare: Institutul Pedagogic-Specializarea Filologie
Academia Superioară de croitorie și mode
București;
”În 4 septembrie 1949 m-am căsătorit cu Petre Dumitru, pe atunci
prezentator, recitator, corist în Ansamblul Ciocârlia al M.A.I. Am doi copii:
Ghiocel Dumitru și Liviu Adrian, care au absolvit liceul din Ileanda și s-au realizat pe plan superior. Din anul 1956 până în anul 1964 am lucrat ca secretară și bibliotecară la Școala Generală și la liceu. Întrucât în anul 1964 soțul meu a fost numit director-coordonator, aceasta a trecut la catedră ca profesor și bibliotecar până în anul 1972. În anul 1972 am fost transferată conform Legii 1/1970 ca director al Căminului Cultural Ileanda.
Apoi, în anul 1976 am fost transferată în interesul serviciului în funcția de primar al comunei Ileanda până în anul 1986, când m-am pensionat la limită de vârstă. În cadrul școlii exista un climat de colaborare pentru bunul mers al procesului instructiv-educativ, drept pentru care s-au obținut rezultate bune.
În timpul cât am lucrat la școală am îndeplinit funcția de director adjunct și comandant al tineretului. Elevii școlii unde am profesat au obținut rezultate bune, reușind la diferite facultăți și școli profesionale, la diverse concursuri și olimpiade. Astfel, în anul 1971 am avut un elev, care a obținut locul II la literatură-faza județeană. Am condus Cercul de creație literară format din elevii claselor V-X, dintre aceștia unii au publicat în placheta județeană: ,,Primii pași” și revista ,, Cutezătorii”. Am făcut parte din colectivul de redacție al revistei școlare:,,Mlădițe Someșene”. În anul școlar 1964-1965 am predat și muzică pregătind ansamblul coral pe patru voci și am obținut cu acesta locul I pe raionul Dej. Mai târziu, în anul 1972 am fost textier și instructor al brigăzii artistice școlare, reușind să obținem mențiune specială a juriului din București. În cadrul Căminului Cultural s-a primit din partea Comitetului Cultural al județului două stații de amplificare și un aparat pentru cercul-foto pe care l-am condus. Am constituit Asociația Culturală al cărei președinte de onoare era Arghezi. Am contribuit la organizarea de întâlniri cu scriitorii: Alexandru Ivasiuc, I. Bănuțiu, R. D. Popescu, N. Zamfirescu etc. An de an am organizat Serbarea Câmpenească de la Bizușa. Împreună cu acei colegi care s-au implicat am făcut parte din formația de teatru reușind să obținem mențiune la faza națională a concursului desfășurat la Oradea. De aceea, în anul 1974 pentru activitatea la catedră și cea extrașcolară, am primit Ordinul:,,Steaua Republicii”. Am făcut parte din colectivul de conferențiari și am corespondat la Făclia, Someșul, Femeia, Năzuința. În calitate de primar am organizat întâlniri cu fiii satului la Luminișu(1974), la Răstoci, cu ocazia sărbătoririi a 450 de ani de atestare documentară a satului și a 200 de ani de la înființarea școlii, inaugurând o placă comemorativă. Cu șefii de unități am realizat următoarele obiective: transformarea stației C.F.R. în stație de accelerat (1979), organizarea la nivel de comună a unei echipe de constructori, care au terminat în doi ani blocul C.U.A.S.C. etc. În anul 1980 dintr-o clădire abandonată s-a înființat un atelier de bobinat motoare. Apoi, în anul 1981, Casei parohiale i s-a schimbat destinația în Direcția Daciei Service din Cluj. Pe locul fostei sifonării dintr-o groapă, cu sprijinul organelor județene și a Direcției P.E.C.O., s-a dat în folosință stația P.E.C.O. cu două pompe, la care și-au dat concursul și conducătorii de unități prin muncă patriotică. În timpul cât am fost primar a apărut și o presă de ulei, s-a deschis activitatea unei balastere și s-a sprijinit înființarea de noi secții și prestări servicii. După pensionare, în calitate de consilier al Consiliului Popular Ileanda, împreună cu soțul meu, Petre Dumitru, am propus construirea unui monument al eroilor. Am primit delegație la academicianul I. Irimescu la Fălticeni, care a donat ,,Proiectul monumentului”, fără să coste dreptul de autor. Monumentul a fost început în anul 2001 și a fost terminat și inaugurat în anul 2007. În calitate de președintă a pensionarilor am militat pentru drepturile acestora. În prezent susțin drepturile veteranilor de război, din poziția de președintă a acestora.”

Rus – Teatru la Căminul Cultural – Ibovnice cu ochi de Maramureş (VIDEO-Galerie FOTO)

Rus-motiv popular

”Voie bună la Căminu Coltoral din Rus! Teatru în tătă regula! Secretaru o ales nişte coptii şi în câteva săptămâni o pregătit spectacolu! Om mere să vedem a doua zi de Paşti! Zâce că-i tare fain!”

Astea au fost vorbele ce umblau prin sat înaintea reprezentaţiei. Vodevilul în trei acte a fost un succes garantat, făcut din pasiune la iniţiativa secretarului primăriei, Marian Bora, cu o mână de tineri din sat. Aplauzele au curs ropote, iar la final vorbele spectatorilor au schimbat registrul!

”Api’ o fost de tătu fain! De mninune coptiii aieştia!Tuluaie, fain o fost! De mult nu s-o măi jucat teatru în Rus!”

2012-Ibovnice cu ochi de Maramureş-actul I

2012-Ibovnice cu ochi de Maramureş-actul II

2012-Ibovnice cu ochi de Maramureş-actul III

2012 -Pedagog de şcoală nouă

Rus-motiv popular

Casiana MATEI – Dragă mi-i cărarea-ncoace

Casiana MATEI – Priceasnă

Cristina NECHITA – Câte doruri mă apasă

.

Rus-motiv popular

Rus-motiv popular