Ileanda – Eminescu sărbătorit și la Liceul Tehnologic ,,Ioachim Pop”

În ianuarie, luna culturii, elevii Liceului Tehnologic ,,Ioachim Pop”-Ileanda, au marcat evenimentul printr-un concurs de eseuri. Acestea au fost create pornind de la texte literare din lirica eminesciană. La activitate au fost prezenți elevi și profesori.
Astfel, prin prezentarea lucrărilor, elevii au realizat un periplu prin creația poetică, invocând versuri din textele: Mai am un singur dor, De câte ori, iubito, Sara pe deal, O, rămâi…, Fiind băiet păduri cutreieram și altele. În urma prezentării lucrărilor s-au remarcat atât elevii clasei a VIII-a : Darius Popan, Denisa Varga, Flavia Salanță, Nicoleta Duruș, cât și elevii clasei a XII-a A: Ionuț Călăcean, Gabriel Popan, Alexandra Roman, Sebi Mureșan, Loredana Pop. Toți au primit premii în cărți sponsorizate de editurile prietene.
Momentul final al întâlnirii culturale a fost marcat prin împletirea dintre muzică și cuvânt, eleva casei a XII-a A : Denisa Lar a oferit celor prezenți două din cântecele cunoscute ca un omagiu pentru cel care a fost și rămâne viu prin creația sa, poetul Mihai Eminescu.

Prof. Mirela Oniga

Letca – Şcoala Gimnazială Nr.1 – Vizită inedită

Letca motiv popular

Noi lecţii despre siguranţă susţinute de reprezentanţii ISU şi E.ON la
Letca, Lemniu şi Cozla

• Peste 120 de copii din cele trei localităţi din judeţul Sălaj au învăţat lucruri folositoare despre gaz şi electricitate;

Elevii de la Şcoala Gimnazială, Nr.1 din Letca şi Şcolile Primare din Lemniu şi Cozla au fost astăzi gazdele specialiştilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj şi E.ON România care au susţinut lecţii despre utilizarea corectă a surselor de energie.

Prin jocuri interactive şi simulări de situaţii, copiii au învăţat cum trebuie să reacţioneze în cazul în care la şcoală sau acasă se simte miros de gaz dar şi cum pot folosi în siguranţă gazele naturale şi electricitatea.

Cele mai antrenante momente au fost cele în care, contra cronometru, copiii au identificat răspunsurile corecte la întrebările din cadrul concursului „Eu ştiu!”, la finalul căruia au fost recompensaţi cu premii.

„Am avut deosebita onoare de a participa la acest parteneriat atât de constructiv dintre şcoala noastră şi cele două instituţii, primordiale pentru societatea în care trăim. Ne bucurăm de faptul că se realizează astfel de lecţii care vin în folosul comunităţii”, afirmă Lazar Roxana Andreea, Directorul Şcolii Gimnaziale din Letca.

Aceste acţiuni fac parte din campaniile comune de informare preventivă derulate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) şi E.ON România, în baza parteneriatului existent între cele două instituţii.

Anul trecut, 2.800 de copii din 18 judeţe aflate în aria de activitate a E.ON au beneficiat de lecţii despre siguranţă susţinute de 120 de angajaţi E.ON, voluntari în cadrul acestui proiect.

Notă:

Parteneriatul „Împreună pentru siguranţă” a fost încheiat în luna septembrie a anului 2012 şi în baza acestuia au fost implementate la nivel naţional două ample campanii: “F.O.C – Flăcările Omoară Copii”, respectiv “R.I.S.C.- Renunţă. Improvizaţiile sunt Catastrofale”, prin intermediul cărora circa 2 milioane de români au fost beneficiari direcţi ai mesajelor de siguranţă promovate.

În cele circa 33.000 de acţiuni derulate la nivel național pe subiecte despre siguranţă au fost distribuite peste 2,1 milioane de materiale de informare și educare preventivă (afişe, flyere, stickere etc.).

Campaniile derulate şi-au propus nu doar să informeze şi să sensibilizeze populaţia, ci şi să schimbe, în timp, atitudinea şi comportamentul legat de utilizarea corectă a surselor de energie.

Letca motiv popular

Ileanda – Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” – Cerc pedagogic cu directorii din judeţ (Galerie FOTO)

Ileanda -motiv popular

Miercuri, 11 mai 2016, la Liceul Tehnologic ,,Ioachim Pop”-Ileanda s-a desfășurat Cercul Pedagogic cu directorii de licee din județul Sălaj. La activitate au fost prezenți aproximativ 25 de directori și 3 inspectori de specialitate, invitat fiind și unul dintre agenții economici din comună la care elevii școlii noastre își desfășoară practica.
Programul a fost structurat în două părți: prima parte a inclus prezentări Power Point a materialelor aferente temei: Informarea, formarea și responsabilizarea agenților economici, continuând cu exemple de bună practică, iar pe marginea acestora au avut loc dezbateri, impresii, sugestii.
În a doua parte a programului gazdele au oferit oaspeților un adevărat regal cultural, dar și plin de emoție. Recitalul de muzică folk susținut de cantautorul FLORIN SĂSĂRMAN a pătruns la sufletele celor prezenți. Au mai fost invitați scriitorul și jurnalistul TRAIAN PARVA SĂSĂRMAN și epigramistul ALEXANDRU OLTEAN, care a delectat publicul cu nuanța comică a jocurilor de cuvinte și de ideii cuprinse în epigrame. A fost încă o zi de trăire inclusă în calendarul activităților știintifice, dar mai ales culturale care au fost revitalizate în comunitatea noastră.

Prof. MIRELA ONIGA

Ileanda -motiv popular

Ileanda -motiv popular

Ileanda – Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” – Prin fereastra timpului

Ileanda -motiv popular

Dintotdeauna omul şi-a dorit o viaţă mai bună, mai frumoasă, dar astăzi pare că această aspiraţie e mai puternică. Realizarea ei presupune angajarea unor oameni capabili de înfăptuire, dând aripi gândului să-şi înnobileze sufletul pentru a înţelege comandamentele prezentului, pentru a dezlega tainele viitorului. Dar orice înfăptuire umană, utilă şi durabilă, trebuie să aibă rădăcini puternice, să ridice pe o treaptă superioară cuceririle trecutului. În acest proces creator omul se împlineşte pe sine, dă sens existenţei sale.
Considerăm că şcoala are un rol esenţial în drumul destul de anevoios al devenirii omului întru fiinţă aleasă, creatoare. Pornind de la acest crez, ne-am gândit să diversificăm activitatea şcolară, să o îmbogăţim prin realizarea unui proiect cu un titlu generos: ,,Localitatea natală prin fereastra timpului’’.
Prin fereastra timpului larg deschisă de şcoală, trecutul, prezentul şi viitorul se întâlnesc netezind drumul şcolarilor spre împlinire.
În preajma zilei de 24 ianuarie, sărbătoarea Micii Uniri, am creat o punte peste ani, ce a permis înţelegerea unui proces important pentru istoria neamului, locul şi rolul său. A fost o punte peste timp şi în plan apropiat, deoarece am avut ca invitaţi elevii clasei a VIII-a care şi-au revăzut cu emoţie învăţătoarea ce nu i-a uitat, chemându-i să privească din nou împreună pe fereastra timpului.
A dezlegat tainele trecutului şi efortul înaintaşilor pentru realizarea visului de unire, profesorul de istorie, domnul Prodan Timotei Marius, iar şcolarii au întregit expunerea cu produsele muncii lor.
În contextul creat, s-a realizat o pârghie între elemente din istoria neamului, conjugate cu experienţe şi trăiri dintr-o carieră militară frumos definită.
În acest sens, invitatul special al momentului a fost domnul locotenent colonel, în rezervă, Naghiu Ioan, în ţinută militară de gală. Cuvintele domniei sale au fost bogate în idei privind drumul omului spre împlinire, arătând copiilor cum trebuie să se pregătească un elev pentru cariera militară, punctând încadrarea acestuia între performerii şcolii, disciplina riguroasă, dar şi frumuseţea relaţiilor interumane. Toate acestea imprimă omului o anumită ţinută intelectuală, morală şi socială, armonizate într-o nobleţe militară. Deoarece copiii au fost impresionaţi de uniformă, domnul Naghiu le-a explicat, cu tactul său pedagogic câştigat de-a lungul carierei, fiecare element component al ţinutei militare, însemnele gradelor şi valoarea lor.
A fost o expunere interactivă, caracterizată prin profesionalism şi căldură, într-o manieră afectivă aparte, creată tocmai de faptul că invitatul nostru de onoare e fiu al satului.
Rămâne să găsim şi alte momente în care trecutul, prezentul şi viitorul să-şi dea mâna prin ferestrele deschise ale şcolii, aducând noi cunoştinţe, noi exerciţii de pregătire pentru viaţă, care să constituie o zestre veritabilă pentru mugurii minţii de copil.

Prof. înv. primar Mihuş Camelia Mirela
Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop’’ Ileanda

Ileanda -motiv popular

Zalha – Şcoala Gimnazială – Anul şcolar 2014-2015 (Galerie FOTO)

Zalha motiv popular

Zalha-Scoala Gimnaziala-Gradinita

Zalha – Şcoala Gimnazială – Grădiniţa  (Galerie FOTO)

Zalha-Scoala Gimnaziala-clasa I-II-a

Zalha – Şcoala Gimnazială – Clasele I-a şi a II-a   (Galerie FOTO)

Zalha-Scoala Gimnaziala-cls a V-a

Zalha – Şcoala Gimnazială  Clasa a V-a  (Galerie FOTO)

ZalhaScoala Gimnaziala-cls VI-VII-a

Zalha – Şcoala Gimnazială Clasele  a VI-a şi a VII-a  (Galerie FOTO)

Zalha-Scoala Gimnaziala-cls a VII-a

Zalha – Şcoala Gimnazială – Clasa  a VIII-a  (Galerie FOTO)

.

.

.

Zalha motiv popular

Letca – Scoala Gimnaziala Nr.1- Anul scolar 2014-2015 (Galerie FOTO)

Letca motiv popular

Scoala Gimnaziala Letca- Gradinita

Letca – Şcoala Gimnazială Nr.1 – Grădiniţa (Galerie FOTO)

Sc.Gimnaziala Letca - cls pregat-clsIIIa-Foto

Letca – Şcoala Gimnazială Nr.1- clasa simultană (Galerie FOTO)

Sc.Gimnaziala Letca - cls Va-Foto

Letca – Şcoala Gimnazială Nr.1- clasa a V-a (Galerie FOTO)

REP cls VI

Letca – Şcoala Gimnazială Nr.1- clasa a VI-a (Galerie FOTO)

REP clsVII

Letca – Şcoala Gimnazială Nr.1- clasa a VII-a (Galerie FOTO)

REP VIII

Letca – Şcoala Gimnazială Nr.1- clasa a VIII-a (Galerie FOTO)

Letca motiv popular