Ceaca – Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (PANORAMIC – Galerie FOTO)

Ceaca motiv popular

Ceaca motiv popular

Ceaca motiv popular

Statisticile Bisericii Ortodoxe din 1766 arată 210 ortodocşi. Dintre cei maghiarizaţi unii au ajuns şi proprietari ai satului precum groful Csaky Laszlo la 1577 şi Csaky Isvan la 1600.

prima biserică apare la 1765 (documentar) iar la 1902 în locul ei se construieşte biserica actuală. În primul război mondial parohia a dat un număr de 56 de eroi căzuţi în luptă în afară de cei morţi pe câmpul de luptă. În al doilea război mondial 26 de eroi ai parohiei au căzut la datorie.

În parohie s-a construit o şcoală nouă cu etaj în anul 1976.  Prima şcoală apare în anul 1870 cu un singur învăţător care învăţa şi elevii din Valea Hranei. În anul 1900 s-a ridicat o şcoală nouă pe care inundaţia din 1940 a distrus-o. Tot atunci a fost distrusă şi o parte din sat fiind înregistraţi 7 morţi. În 1949 s-a construit o nouă şcoală înaintea celei actuale. În sat în anul 1975 s-a mai construit un magazin nou. În noul regim (comunist) viaţa satului şi a locuitorilor s-a schimbat radical din toate punctele de vedere.

În prezent în parohie se găsesc 300 de familii ortodoxe cu un număr de 1133 de credincioşi  ortodocşi şi o familie de penticostali. Biserica actuală din parohie a fost construită în 1902 de către meşterul Grigore din Cozla. Are forma de navă lungă de 14 m, lată de 7m, totalizând 98 de metri pătraţi cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Este construită din bârne de lemn aşezate pe temelie de piatră. Biserica este foarte slabă, avem documentaţie pentru construirea unei biserici noi.

Pictura a fost realizată de către Pop Ioan în 1917 pe pânză şi a fost refăcută de către credinciosul Ciurean Ioan din localitate în anul 1964. În anul 1976 a fost electrificată, are 3 clopote, 2 cumpărate de credinciosul Ioan Pop şi unul de către ceilalţi credincioşi. În anul 1984 s-au mai făcut două clopote, unul donat de către familia Buta Iosif şi unul de către Valentin Petruş şi Iosif Ceaca din localitatea cu acelaşi nume.

Matricolele datează de la 1824, cele cu litere chirilice s-au predat la Muzeul Judeţean, iar cele cu litere latine s-au predat Consiliului Popular Zalha până în anul 1950, după acest an fiind înapoiate la parohie.

Preoţii apar la 1744: Pop Gheorghe, Pop Valentin, Pop Ioan, Pop Andrei, Paşca Victor, Cherebeţiu Ioan, Cerghi Teodor, Almaş Ioan, Pop Vasile, Ciaca Pompei, Macovei Ioan, Casacu Emil, Holoban Mihai, Ciaca Pompei şi Ceaca Ioan. Actuala biserică s-a construit în pastoraţia preotului Cerghi Teodor, fiind binecuvântată de un sobor de preoţi.

Şcoala apare în 1870. După 1900 două persoane cu ceva carte, unul cu 4 clase şi un învăţător confesional. Între 1918-1940, doi intelectuali cu pregătire superioară, un preot şi un inginer marinar, 2 învăţători şi două persoane cu şcoală profesională. După 1944 avem ca fii ai satului Ceaca:  7 profesori, 6 preoţi, 4 ingineri, 1 medic, peste 100 de persoane cu şcoală profesională. Toate acestea dovedesc gradul de dezvoltare a satului într-un ritm rapid.

Preot Paroh Ioan Mocan Ceaca

2 comentarii la „Ceaca – Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (PANORAMIC – Galerie FOTO)”

Lasă un comentariu